Změny, opravy a doplňky - drmacek.cz

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Změny, opravy a doplňky

Formuláře 2019


26. 1. 2019 - doplněn nový formulář

F45: Cestovní příkaz pro pracovní cesty v České republice

Formulář k vyúčtování pracovní cesty nebo pochůzky podle § 173 a násl. zákoníku práce v elektronické formě, tabulka Excel. Formulář má dva výkazy: Cestovní příkaz je určen pro zaměstnance, kteří mají nárok na stravné, formulář Cestovní příkaz krátkodobý je určen pro krátkodobé pracovní cesty a pochůzky (do 5 hodin) bez nároku na stravné. Ze zadaných údajů se automaticky počítají nároky zaměstnance včetně případného krácení stravného. Výši stravného je nutné ji předem nastavit v listu Nastavení (buňky jsou označeny zeleně).  
Červeně označené buňky musí být vyplněny před zahájením pracovní cesty, po jejich vyplnění podbarvení zmizí. Žlutě označené buňky jsou vyplňovány jen v případě použití soukromého vozidla, jinak zůstávají nevyplněny. Modře označená buňka slouží k uvedení ceny paliva, jen v případě, že zaměstnanec nechce, v případě cesty soukromým vozidlem, použít cenu pohonné hmoty stanovenou vyhláškou, jinak tato buňka zůstává nevyplněna. Přeškrtnuté údaje jsou chybné. Nápověda v tabulce!

* * * * *

27. 1. 2019 - doplněn nový formulář

F46: Cestovní příkaz pro zahraniční pracovní cesty

Formulář k vyúčtování zahraniční pracovní cesty podle § 173 a násl. zákoníku práce v elektronické formě, tabulka Excel. Ze zadaných údajů se automaticky počítají nároky zaměstnance včetně případného krácení stravného. Výši stravného v ČR a zahraniční stravné je nutné je předem nastavit v listu Nastavení (buňky jsou označeny zeleně).
Červeně označené buňky musí být vyplněny před zahájením pracovní cesty, po jejich vyplnění podbarvení zmizí. Zeleně označené buňky je nutné vyplnit při vyúčtování pracovní cesty. Žlutě označené buňky jsou vyplňovány jen v případě použití soukromého vozidla, jinak zůstávají nevyplněny. Modře označená buňka slouží k uvedení ceny paliva, jen v případě, že zaměstnanec nechce, v případě cesty soukromým vozidlem, použít cenu pohonné hmoty stanovenou vyhláškou, jinak tato buňka zůstává nevyplněna. Přeškrtnuté údaje jsou chybné. Nápověda v tabulce!

* * * * *

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky