Odpracovaná doba v pracovním poměru - 2016 - drmacek.cz

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Odpracovaná doba v pracovním poměru - 2016

Formuláře 2016


F28: Úplná evidence odpracované doby zaměstnanců

Formulář v elektronické formě, tabulka Excel (binární sešit). Podrobná evidence pracovní doby, práce přesčas, noční práce, pracovní pohotovosti, práce v době pracovní pohotovosti a přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců v pracovním poměru tak, jak ji požaduje § 96 zákoníku práce a § 3 pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení. Nad rámec těchto požadavků je možné evidovat i veškerou vykonanou přímou pedagogickou činnost a poskytnuté volno na samostudium. Formulář provádí kontrolu, zda tatáž doba práce nebo pracovní pohotovosti není vykázána vícekrát. Pro další měsíce je nutné změnit datum prvního dne v měsíci. Přednastavený výběr z přípustných hodnot a nápověda v tabulce!

* * * * *


F21: Úplná evidence odpracované doby zaměstnanců

Formulář v elektronické formě, tabulka Excel (binární sešit). Podrobná evidence pracovní doby, práce přesčas, noční práce, pracovní pohotovosti a přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců v pracovním poměru tak, jak ji požaduje § 96 zákoníku práce a § 3 pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení. Nad rámec těchto požadavků je možné evidovat vykonanou i veškerou přímou pedagogickou činnost a poskytnuté volno na samostudium. Formulář provádí kontrolu, zda tatáž doba práce nebo pracovní pohotovosti není vykázána vícekrát. Pro další měsíce je nutné změnit datum prvního dne v měsíci. Přednastavený výběr z přípustných hodnot a nápověda v tabulce!

* * * * *

F24: Evidence odpracované doby a pracovní pohotovosti pedagogických pracovníků na kurzu

Formulář v elektronické formě, tabulka  Evidence pracovní doby, práce přesčas, práce v noci, pracovní pohotovosti a přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků na kurzu nebo na táboře pro 6 zaměstnanců na 14 dní. Přednastavený výběr z přípustných hodnot a nápověda v tabulce!

* * * * *


F23: Evidence odpracované doby a pracovní pohotovosti pedagogických pracovníků na kurzu

Formulář v elektronické formě, tabulka Excel. Evidence pracovní doby, práce přesčas, práce v noci, pracovní pohotovosti a přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků na kurzu nebo na táboře pro 4 zaměstnance na 8 dní. Přednastavený výběr z přípustných hodnot a nápověda v tabulce!

* * * * *


F25: Evidence odpracované doby nepedagogických pracovníků

Formulář v elektronické formě, tabulka Excel. Evidence pracovní doby nepedagogických pracovníků v pracovním poměru s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou. Pro další měsíce je nutné změnit datum prvního dne v měsíci. Přednastavený výběr z přípustných hodnot a nápověda v tabulce!

* * * * *


F27: Evidence odpracované doby nepedagogických pracovníků

Formulář v elektronické formě, tabulka Excel. Evidence pracovní doby nepedagogických pracovníků v pracovním poměru s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou. Pro další měsíce je nutné změnit datum prvního dne v měsíci. Přednastavený výběr z přípustných hodnot a nápověda v tabulce!

* * * * *


F26: Výkaz práce přesčas a pracovní pohotovosti

Formulář pro vytištění a vedení v listinné formě. Evidence práce přesčas a pracovní pohotovosti zaměstnanců v pracovním poměru. Pro tisk dalších stran výkazu je nutné změnit číslo prvního řádku v tabulce. Do formuláře v elektronické podobě nezle údaje zapisovat.

* * * * *

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky