Odpracovaná doba v pracovním poměru, rok 2024 - drmacek.cz

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Odpracovaná doba v pracovním poměru, rok 2024

Formuláře 2024


F28: Úplná evidence odpracované doby zaměstnanců

Formulář v elektronické formě, tabulka Excel - binární sešit. Formulář je určen pro pedagogické pracovníky i jiné zaměstnance. Základní formulář pro podrobnou evidenci odpracovaných směn, nařízené práce přesčas, dohodnuté práce přesčas, noční práce, práce v době pracovní pohotovosti, pracovní pohotovosti a přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah tak, jak požaduje § 96 zákoníku práce a § 3 pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení. Nad rámec těchto požadavků je možné vykazovat i veškerou vykonanou přímou pedagogickou činnost, dovolenou a poskytnuté volno na samostudium. Pro další měsíce je nutné změnit datum prvního dne v měsíci. Přednastavený výběr z přípustných hodnot a nápověda v tabulce!
Formulář provádí kontrolu, zda tatáž doba práce nebo pracovní pohotovosti není vykázána vícekrát. Chybný zápis (překrývající se časové údaje) je signalizován v posledním kontrolním sloupci tabulky třemi červenými vykřičníky
. Ve starších verzích Office tato kontrola nemusí fungovat.
Uložením v jiném formátu může formulář ztratit některé vlastnosti!

* * * * *

F21: Úplná evidence odpracované doby zaměstnanců

Formulář v elektronické formě, tabulka Excel - binární sešit. Formulář je určen pro pedagogické pracovníky i jiné zaměstnance. Zjednodušený formulář F28 pro podrobnou evidenci odpracovaných směn, nařízené práce přesčas, dohodnuté práce přesčas, noční práce, pracovní pohotovosti a přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah. Dále je možné vykazovat i veškerou vykonanou přímou pedagogickou činnost, dovolenou a poskytnuté volno na samostudium. Pro další měsíce je nutné změnit datum prvního dne v měsíci. Přednastavený výběr z přípustných hodnot a nápověda v tabulce!
Formulář provádí kontrolu, zda tatáž doba práce nebo pracovní pohotovosti není vykázána vícekrát. Chybný zápis (překrývající se časové údaje) je signalizován v posledním kontrolním sloupci tabulky třemi červenými vykřičníky
. Ve starších verzích Office tato kontrola nemusí fungovat.
Uložením v jiném formátu může formulář ztratit některé vlastnosti!

* * * * *

F23: Evidence odpracované doby a pracovní pohotovosti pedagogických pracovníků na kurzu

Formulář v elektronické formě, tabulka Excel. Zjednodušená evidence pracovní doby, práce přesčas, práce v noci, pracovní pohotovosti a přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků na kurzu nebo na táboře pro nejvýše 4 zaměstnance na dobu do 8 dní. Přednastavený výběr z přípustných hodnot a nápověda v tabulce!

* * * * *


F24: Evidence odpracované doby a pracovní pohotovosti pedagogických pracovníků na kurzu

Formulář v elektronické formě, tabulka Excel. Zjednodušená evidence pracovní doby, práce přesčas, práce v noci, pracovní pohotovosti a přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků na kurzu nebo na táboře pro nejvýše 6 zaměstnanců na dobu do 14 dní. Přednastavený výběr z přípustných hodnot a nápověda v tabulce!

* * * * *


F25: Evidence odpracované doby nepedagogických pracovníků

Formulář v elektronické formě, tabulka Excel. Zjednodušená evidence pracovní doby nepedagogických pracovníků v pracovním poměru a evidence volna. Pro další měsíce je nutné změnit datum prvního dne v měsíci. Přednastavený výběr z přípustných hodnot a nápověda v tabulce!

* * * * *


F27: Evidence odpracované doby nepedagogických pracovníků

Formulář v elektronické formě, tabulka Excel. Zjednodušená evidence pracovní doby nepedagogických pracovníků v pracovním poměru s možností rozpisu pracovní doby do jednotlivých směn. Pro další měsíce je nutné změnit datum prvního dne v měsíci. Přednastavený výběr z přípustných hodnot a nápověda v tabulce!

* * * * *


F26: Výkaz práce přesčas a pracovní pohotovosti

Formulář pro vytištění a vedení v listinné formě. Zjednodušená evidence práce přesčas a pracovní pohotovosti zaměstnanců v pracovním poměru. Pro tisk dalších stran výkazu je nutné změnit číslo prvního řádku v tabulce. Do formuláře v elektronické podobě nezle údaje zapisovat.

* * * * *Napište své připomínky k formulářům!

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky