Vznik pracovněprávního vztahu - drmacek.cz

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Vznik pracovněprávního vztahu

Formuláře 2024


F11: Osobní dotazník zaměstnance

Formulář v elektronické formě, tabulka Excel - binární sešit. Obsahuje základní údaje o zaměstnanci nutné pro sepsání náležitostí při zahájení pracovně právního vztahu. Přednastavený výběr z přípustných hodnot v tabulce.

* * * * *


F12: Výpočet doby započitatelné praxe

Formulář v elektronické formě, tabulka Excel. Obsahuje samostatné listy pro pedagogické pracovníky (7 platových stupňů) a pro nepedagogické pracovníky (12 platových stupňů). Po vyplnění údajů formulář vypočte dobu započitatelné praxe, platový stupeň a datum postupu do vyššího platového stupně. Přednastavený výběr z přípustných hodnot a nápověda v tabulce!

* * * * *

Napište své připomínky k formulářům!

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky