Průběh pracovního poměru - 2016 - drmacek.cz

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Průběh pracovního poměru - 2016

Formuláře 2016


F44: Rozvržení pracovní doby

Formulář v elektronické formě, tabulka Excel. Rozvržení pravidelné pracovní doby zaměstnancům v pracovním poměru na celý nebo kratší pracovní úvazek. Nápověda v tabulce!

* * * * *

F41: Rozvrh čerpání dovolené

Formulář v elektronické formě, tabulka Excel. Povinný dokument zaměstnavatele podle § 217 odst. 1 zákoníku práce. Přednastavený výběr z přípustných hodnot a nápověda v tabulce!

* * * * *


F42: Žádost o pracovní volno

Formulář v elektronické formě, textový editor. Žádost zaměstnance o pracovní volno s náhradou nebo bez náhrady platu.

* * * * *


F43: Žádost o dovolenou

Formulář v listinné formě. Žádost o dovolenou zaměstnanců v pracovním poměru. Před tiskem je možné předvyplnit údaje o zaměstnanci, jiné údaje nelze do formuláře v elektronické formě zapisovat.

* * * * *
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky