Průběh pracovního poměru, rok 2024 - drmacek.cz

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Průběh pracovního poměru, rok 2024

Formuláře 2024


F45: Cestovní příkaz pro pracovní cesty v České republice

Formulář k vyúčtování pracovní cesty nebo pochůzky podle § 173 a násl. zákoníku práce v elektronické formě, tabulka Excel. Formulář má dva výkazy: Cestovní příkaz je určen pro zaměstnance, kteří mají nárok na stravné, formulář Cestovní příkaz krátkodobý je určen pro krátkodobé pracovní cesty a pochůzky (do 5 hodin) bez nároku na stravné. Ze zadaných údajů se automaticky počítají nároky zaměstnance včetně případného krácení stravného. Výši stravného je nutné ji předem nastavit v listu Nastavení (buňky jsou označeny zeleně).  
Červeně označené buňky musí být vyplněny před zahájením pracovní cesty, po jejich vyplnění podbarvení zmizí. Žlutě označené buňky jsou vyplňovány jen v případě použití soukromého vozidla, jinak zůstávají nevyplněny. Modře označená buňka slouží k uvedení ceny paliva, jen v případě, že zaměstnanec nechce, v případě cesty soukromým vozidlem, použít cenu pohonné hmoty stanovenou vyhláškou, jinak tato buňka zůstává nevyplněna. Přeškrtnuté údaje jsou chybné. Nápověda v tabulce!

* * * * *

F46: Cestovní příkaz pro zahraniční pracovní cesty

Formulář k vyúčtování zahraniční pracovní cesty podle § 173 a násl. zákoníku práce v elektronické formě, tabulka Excel. Ze zadaných údajů se automaticky počítají nároky zaměstnance včetně případného krácení stravného. Výši stravného v ČR a zahraniční stravné je nutné je předem nastavit v listu Nastavení (buňky jsou označeny zeleně).
Červeně označené buňky musí být vyplněny před zahájením pracovní cesty, po jejich vyplnění podbarvení zmizí. Zeleně označené buňky je nutné vyplnit při vyúčtování pracovní cesty. Žlutě označené buňky jsou vyplňovány jen v případě použití soukromého vozidla, jinak zůstávají nevyplněny. Modře označená buňka slouží k uvedení ceny paliva, jen v případě, že zaměstnanec nechce, v případě cesty soukromým vozidlem, použít cenu pohonné hmoty stanovenou vyhláškou, jinak tato buňka zůstává nevyplněna. Přeškrtnuté údaje jsou chybné. Nápověda v tabulce!

* * * * *


F44: Rozvržení pracovní doby

Formulář v elektronické formě, tabulka Excel. Rozvržení pravidelné pracovní doby do směn jednotlivým zaměstnancům v pracovním poměru na celý nebo kratší pracovní úvazek. Nutno stanovit i v případě pružného rozvržení pracovní doby, viz § 85 odst. 6 zákoníku práce. Nápověda v tabulce!

* * * * *

F41: Rozvrh čerpání dovolené

Formulář v elektronické formě, tabulka Excel. Povinný dokument zaměstnavatele podle § 217 odst. 1 zákoníku práce. Přednastavený výběr z přípustných hodnot a nápověda v tabulce!

* * * * *


F42: Žádost o pracovní volno

Formulář v elektronické formě, textový editor. Žádost zaměstnance o pracovní volno s náhradou nebo bez náhrady platu.

* * * * *


F43: Žádost o dovolenou

Formulář v listinné formě. Žádost o dovolenou zaměstnanců v pracovním poměru. Před tiskem je možné předvyplnit údaje o zaměstnanci, jiné údaje není vhodné do formuláře v elektronické formě zapisovat.

* * * * *Napište své připomínky k formulářům!

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky